Izjava o zaštiti osobnih podataka

Poduzeće ALLYEAR d.o.o. poštuje i štiti vašu privatnost. U nastavku pročitajte kako postupamo s vašim osobnim podacima

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka opisuje kako obrađujemo podatke,  koje nam omogućavaju ili za nas prikupljaju naše digitalne platforme,  kako bismo posjetiteljima omogućili pristup našoj web stranici te korištenje naših usluga. Ova politika privatnosti sukladna je s Općom uredbom o zaštiti podataka EU i važećim lokalnim zakonima.

ALLYEAR d.o.o vlasnik je web stranice allyearshop.hr  i upravitelj obrade osobnih podataka. Ova izjava o zaštiti osobnih podataka koristi se za sljedeće katerogije pojedinaca: 

 • kupci, 
 • potencijalni kupci, 
 • korisnici naše web stranice, 
 • naši dobavljači i poslovni partneri. 

Općenito o obradi osobnih podataka 

Osobne podatke obrađujemo isključivo na osnovi unaprijed definiranih, legitimnih svrha te uz korištenje odgovarajuće pravne osnove. Niže navodimo točke u kojima možete pročitati u koje svrhe te koje su pravne osnove koje koristimo za pojedinu skupinu pojedinaca. 

Osobne podatke čuvamo samo onoliko, vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha obrade, za koju smo prikupljali osobne podatke. Kada osobne podatke obrađujemo na temelju vaše suglasnosti, obrađujemo ih do dana vašeg opoziva. Rokove čuvanja za obradu pojedinačne svrhe detaljnije utvrđujemo u donjim točkama.  

Kako prikupljamo vaše podatke? 

Podatke koje nam šaljete, prikupljamo kada nam se obratite zbog proizvoda, usluga ili informacija, kada se prijavite na našim web stranicama, sudjelujete na javnim forumima ili drugim aktivnostima na našim digitalnim alatima, reagirate na ankete za kupce ili na drugačiji način komunicirate s nama. Podatke prikupljamo preko različitih tehnologija, kao na primjer s »kolačićima«. Više o kolačićima možete pročitati u našoj politici kolačića. 

Svrhe obrade vaših osobnih podataka 

Vaše osobne podatke obrađujemo u različite svrhe, s obzirom na to u kakvom ste odnosu s nama. Svrhe su detajlnije definirane u donjoj tablici, uključujući i rokove čuvanja. 

Kada nastupate u ulozi kupca:

Svrha obrade 

Osobni podatci koje obrađujemo 

Pravna osnova 

Rok čuvanja 

Ostvarena kupnja na našoj web stranici 

– Ime i prezime, adresa dostave

– Poduzeće odnosno naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba)

– PDV identifikacijski broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba)

– adresa elektronske pošte (korisničko ime)

– lozinka u šifriranom obliku

– kontaktni telefonski broj

– država boravka 

Ugovor 

Do opoziva 

Komunikacija s vama na temelju narudžbe 

– Ime i prezime, adresa dostave

– Poduzeće odnosno naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba)

– PDV identifikacijski broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba)

– adresa elektronske pošte (korisničko ime)

– lozinka u šifriranom obliku

– kontaktni telefonski broj

– država boravka 

Ugovor 

Do opoziva

Slanje e-vijesti 

 

Zakon 

Do opoziva

Slanje prilagođenih e-vijesti s korištenjem profiliranja 

e-adresa, ime i prezime, podatki iz profila 

Suglasnot 

Do opoziva

Tržno komuniciranje na osnovi profiliranja 

Podatci iz profila 

 

Suglasnost 

Do opoziva

Slanje anketa o zadovoljstvu korisnika

e-adresa, ime i prezime, podatci iz ankete 

 Zakoniti interes optimizacije poslovanja i osiguravanja odgovarajuće ponude 

1 godina od obavljene ankete 

Izvođenje statističkih analiza 

Agregirani podatci o kupnji, pregledima i drugim aktivnostima na web stranici koje ne omogućuju identifikaciju pojedinca 

Zakoniti interes optimizacije poslovanja i osiguravanja odgovarajuće ponude 

1 godina 

Realiziranje pravnih zahtjeva i zaštita naših prava 

Podatci ovise o pravnom zhatjevu, pri čemu uvijek poštujemo načelo minimizacije 

Zakon 

Sukladno važećim zakonima

Kada nastupate u ulozi posjetitelja web stranica ili potencijalnog kupca: 

Svrha obrade 

Osobni podatci koje obrađujemo 

Pravna osnova 

Rok čuvanja 

Slanje e-novosti

e-adresa, ime i prezime 

Suglasnost 

Do opoziva

Slanje prilagođenih e-vijesti s korištenjem profiliranja 

e-naslov, ime i prezime, podatci iz profila 

Suglasnost 

Do opoziva

Tržno komuniciranje na osnovi profiliranja 

Podatci iz profila 

Suglasnost 

Do opoziva 

Komunikacija s vama na temelju narudžbe 

e-adresa ili broj telefona, ime i prezime 

Zakoniti interes osiguravanja učinkovite komunikacije s pojedincima 

3 mjeseca od zaključka komunikacije 

Slanje anketa o zadovoljstvu korisnika

e-adresa, ime i prezime, podatci iz ankete 

Zakoniti interes optimizacije poslovanja i osiguravanje odgovarajuće ponude 

1 godina od obavljene ankete 

Izvođenje statističkih analiza 

Agregirani podatci o kupnji, ogledima i ostalim aktivnostima na web stranici koji ne omogućuju identifikaciju pojedinca 

Zakoniti interes optimizacije poslovanja i osiguravanje odgovarajuće ponude 

1 godina 

Osiguravanje sigurnosti web stranice 

IP adresa 

Zakoniti interes osiguravanja sigurne web stranice i kupnje 

1 godina 

Podnošenje pravnih zahtjevaka i zaštite naŠih prava 

Podatci ovise o pravnom zahtjevu, kod kojeg se uvijek poštuje načelo minimizacije 

Zakon 

Sukladno važećim zakonima

Kada nastupate u ulozi dobavljača, vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza te ih čuvamo 5 godina od izvršenja ugovora odnosno završetka poslovne suradnje. U slučaju konflikta osobne podatke čuvamo do pravosudne odluke nadležnog organa. 

Profiliranje je prikupljanje i obrada osobnih podataka o pojedincu na temelju kojeg se sastavlja profil pojedinca. Na taj vam način možemo ponuditi proizvode koji su vam zanimljivi te prilagođeni vašim interesima. Profiliranje ćemo koristiit isključivo na temelju vaše suglasnosti. 

U tvrtki ALLYEAR d.o.o za profiliranje koristimo sljedeće kategorije podataka: 

povijest i sadržaj kupnje, lokacija obavljene kupnje, vrijeme kupnje. 

 1. Posredovanje osobnih podataka

  Vaše osobne podatke nećemo posredovati ostalima, osim u sljedećim slučajevima: 
 • Kada povezane trvtke ili treće osobe obavljaju usluge u naše ime, na primjer odgovaraju na vaše zahtjeve ili dostavljaju pakete i usluge za klijente i slično. Tim poduzećima je zabranjeno koristiti vaše osobne podatke u druge svrhe, osim onih koje od njih zahtijeva zakonodavstvo. U to ubrajamo dostavne službe, slanje e-poruka itd. 
 • Kada djelimo osobne podatke u poduzeću ili s trećim osobama, kako bismo osigurali  sigurnost i zaštitu naših stranaka, zaštitili svoja prava i imovinu, sukladno s pravnim postupcima ili u drugim primjerima, ukoliko u dobroj vjeri smatramo da zakon zahtjeva otkrivanje podataka. Ovdje ubrajamo npr. financijske savjetnike, vanjske pravne savjetnike itd. 

Sve treće osobe s kojima djelimo osobne podatke obvezni su čuvati osobne podatke prema posebnom ugovoru. Također, treće osobe ne smiju korisitit osobne podatke u svrhe izvan ugovorom određenih osobnih podataka. 

 1. Sigurnost, integritet i čuvanje podataka

  Sigurnost, integritet i povjerljivost vaših podataka za nas su iznimno važni. Naše poduzeće izvodi tehničke, administrativne i fizičke sigurnosne mjere namjenjene zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe i mjenjanja.

  Među te mjere uvrštavamo: 
 • redovito ažuriranje programske, strojne i aplikativne opreme, 
 • edukacija zaposlenih, 
 • provjeravanje i kontrola ugovornih radnika i 
 • odgovarajuće čuvanje poslovnih prostora 

 

Redovito preispitujemo svoje sigurnosne postupke, kako bismo osigurali efikasnost odgovarajućih najnovijih tehnologija i metoda. Molimo imajte na umu da unatoč našim najboljim naporima ni jedna sigurnosna mjera nije potpuna ili takva da je ne bi bilo moguće zaobići. 

 

 1. Vaša prava

  U okviru obrade osobnih podataka imate određena prava, koja ostvarujete tako da nas kontaktirate u  pismenom obliku .

  Molimo vas imajte na umu da vam možda nećemo moći osigurati određene proizvode ili usluge ukoliko nam ne dozvolite prikupljanje vaše osobne podatke, također neke od naših usluga možda neće zadovoljiti vaše interese ili preferencije. Npr. ako nam ne date adresu za dostavu, ne možemo s vama sklopiti ugovor jer vam bez adrese ne možemo osigurati dostavu naručenih proizvoda.


  Prava možete ostvariti tako da nam se pismeno obratite na adresu ALLYEAR d.o.o., Zgornje pirniče 71c, 1215 Medvode, te naslovite čuvanje osobnih podataka ili putem e-pošte info@allyearshop.hr  s predmetom čuvanje osobnih podataka. Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u roku od mjesec dana s mogućnošću produljenja roka za dodatnih mjesec dana. U slučaju produljenja roka, o tome ćemo vas obavijestiti unutar mjesec dana po primitku  vašeg zahtjeva.

  Na raspolaganju su vam sljedeća prava: 
 • Pristup osobnim podatcima: od nas možete tražiti informaciju o tome obrađujemo li vaše osobne podatke i u slučaju da da, možete tražiti pristup osobnim podacima te informacije o obrađivanju (koje podatke obrađujemo i odakle oni dolaze).
 • Ispravak osobnih podataka: možete tražiti korekciju ili dopunjenje nepotpunih ili netočnih podataka koje obrađujemo.
 • Ograničenje obrade osobnih podataka: možete tražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka (kada se na primer  provjerava točnost i potpunost vaših osobnih podataka). 
 • Brisanje osobnih podataka: možete tražiti da vaše osobne podatke izbrišemo (ali ne možemo izbrisati one podatke koje vodimo zbog zakonskih zahtjeva ili na temelju ugovornih odnosa). 
 • Ispis osobnih podataka: možete tražiti da vam vaše osobne podatke pošaljemo u strukturiranom, opće korištenom i čitljivom obliku. 
 • Prekid suglasnosti: bilo kada imate pravo prekinuti privolu za korištenje vaših osobnih podataka, koje prikupljamo i obrađujemo na temelju suglasnoti. Suglasnost možete prekinuti na bilo koji način određen u Politici. Prekid suglasnosti nema nikakve negativne posljedice no moguće je da određene usluge nećete moći više koristiti.  
 • Prigovor na obradu osobnih podataka: imate pravo na prigovor obrade vaših osobnih podataka kada je riječ o obradi u svrhu neposrednog trženja, odnosno posredovanja vaših osobnih podataka trećim osobama u svrhu neposrednog trženja. Također se možete žaliti na obradu kada vaše podatke koristimo  u svrhu neposrednog trženja s uporabom prilagođenih, odnosno individualnih ponuda (”profiliranje”). Prigovor možete podnjeti na bilo koji način definiran u Politici. 
 • Pravo prenosivosti podataka: imate pravo tražiti ispis osobnih podataka koje ste nam dostavili. Podatke ćemo vam poslati u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku. Te podatke možete posredovati drugom voditelju obrade prema vašem izboru. Kada se to može tehnički izvesti, možete zahtjevati da se vaši podatci neposredno prenesu kod drugog voditelja obrade. 

Informiramo vas da voditelj obrade podataka  za potrebe pouzdane indetifikacije može od vas zatražiti dodatne podatke u slučaju realizacije prava u vezi osobnih podataka, a može odbiti poduzimanje radnji samo u slučaju da dokaže kako vas ne može pouzdano identificirati. 

Ukoliko smatrate da poduzeće ALLYEAR d.o.o. ne ispunjava svoje obaveze vezane uz obradu podataka, možete podnIjeti žalbu povjereniku za informiranje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ili preko e-pošte na gp.ip@ip-rs.si. Više informacija o povjereniku za informiranje i obradi osobnih podataka možete pronaći na:

 1. Izmjene ove izjave o zaštiti osobnih podataka

  Povremeno možemo ovu izjavu promIjeniti, kako bismo ju prilagodili najnovijim tehnologijama, industrijskim praksama, zahtjevima važećih zakona ili u druge svrhe. Na našim digitalnim platformama će biti objavljena važeća verzija izjave o čuvanju podataka. Savjetujemo vam da redovito pratite izjavu o zaštiti osobnih podataka, ukoliko to traže važeći zakoni, prije promjene ćemo od vas tražiti suglasnost. 

 1. Primjedbe i pitanja

  Ukoliko imate primjedbu ili pitanje o ovoj izjavi osobnih podataka obratite se pismeno na poduzeće ALLYEAR d.o.o., Zgornje pirniče 71c, 1215 Medvode ili na e-adresu info@allyearshop.hr